O NÁS

Stavební společnost Stavzone s.r.o. byla  v roce 2019  rozšířena o zkušené pracovníky z jiných firem a dnes se zaměřuje především na generální dodávky staveb, včetně rekonstrukcí, oprav a demolic v oboru pozemního stavitelství, a to jak na stavby bytové a občanské, tak i na stavby průmyslové a památkově chráněné objekty a provádění zpevněných ploch, provádění rozpočtů, poradenská činnost, technický dozor investora a architektonické studie včetně návrhů interiérů a exteriérů. Stavební práce zajišťuje především vlastními zaměstnanci nebo subdodavateli. Obory přidružené stavební výroby u staveb na klíč zajišťuje výhradně s osvědčenými firmami.